Demir Döküm

Dökümhane Kapalı Alan     : 22.560 m²
Kurulu Kapasite                 : 60.000 ton /yıl
Yeni Yatirım ile                    : 120.000 ton/yıl
Döküm Ağırlığı / Hat-1        :  ~350 kg
Döküm Ağırlığı / Hat-2        : ~150 kg