Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  Ziraat, Maden, İş Makinaları ve Otomotiv İmalat Sanayisi konusunda dünya markası olmayı kendisine hedef edinmiş Hema’nın,
-    Sorumlu olduğu ve yürürlükte olan T.C. ve Uluslararası Çevre / Enerji / İSG Mevzuatlarına ve diğer şartlara uymak,
-    Tüm ürün ve proseslerin, tasarımından ömür çevrimi sonuna kadar;
•    Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği kaynağında önlemek,
•    Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
•    Teknolojik gelişmeleri takip edip olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek,
•    Faaliyetlerimiz esnasında yaralanmalara, meslek hastalıklarına  sebebiyet veren tehlikeli durumları analiz ederek; risklerimizi minimize etmek ve  performansımızı sürekli  geliştirmek.
•    Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre / enerji / İSG faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
-    Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, yan sanayileri, çalışanları, toplumla paylaşmak ve sistemleri yaygınlaştırmak,
-    Sıfır iş kazasına ulaşmak için tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek,
-    Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini ve enerji performansını sürekli iyileştirmek,
-    İş sağlığı ve güvenli, enerji verimliliği ve çevre konularında eğitimler düzenleyerek; tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bilinç düzeyini artırmak,
-    Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını kamuoyuna açık tutmak,
-    Dokümante edilmiş Çevre / Enerji / İSG Yönetim Sistemini, belirlediği hedefleri ile belli periyotlarda gözden geçirmek,
Temel Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasıdır.