150 lt/dak : 033 Kazıcı Valfi

Özellikler
Kazıcılar için özel tasarım
Nominal debi geçirgenliği: 150 lt/dak
Nominal basınç: 230 bar
6 sürgülü olarak mevcuttur. 7. ve 8. dilimler yardımcı fonksiyonlar için ilave edilebilir.
1., 2., 5. ve 6. sürgüler; Bom, Stik, kepçe ve döndürme fonksiyonları için. (Servis emniyet valfli)
3. ve 4. sürgüler; Sabitleme ayakları için